“พช.นาหว้า สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกฯ”

@นาหว้า:เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“พช.นาหว้า สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกฯ”
》》วันที่11สิงหาคม2563 เวลา11.00น. ณ ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
》》นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า ประสานช่างเทศบาลตำบลนาหว้า ในการประสานขอรายละเอียดการซ่อมแซม ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ซึ่งเป็นที่ทำการกลุ่ม​ สถานที่ทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ ของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีสภาพชำรุด​ ทั้งนี้ อำเภอจะจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัด ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2563 ในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์ให้อยู่ในสภาพดี เป็นสถานที่ทอผ้า และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวหรือคณะศึกษาดูงานได้
》》ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนาหว้า มอบหมายให้ นายนภันต์​ เจริญผล​ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง​ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า ลงพื้นที่ให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการในครั้งนี้
#Change For Good#

(Visited 35 times, 1 visits today)