“อพช.เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านนาหว้า”

@นาหว้า :เมือง5ชนเผ่า
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565#
“อพช.เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านนาหว้า”
》》วันที่10สิงหาคม2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวOtopนวัตวิถีบ้านนาหว้า ม.1,2,3,4,5 ต.นาหว้า ฯ ในการจัดแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ซึ่งการจัดแสดงอยู่บริเวณ โซนบูธชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย otopก้าวไกลด้วยพระบารมี”
》》ในการนี้ นางชลธิชา มาตรรักษ์ จพง.พช.ชำนาญงาน คุณแม่วงเดือน อุดมเดชาเวทย์ หัวหน้าศิลปาชีพอ.นาหว้า พร้อมกรรมการชุมชนท่องเที่ยวให้ข้อมูลและร่วมต้อนรับ
#Change For Good”

(Visited 43 times, 1 visits today)