คลังวิดีโอ/สื่อ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 9 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบะหว้า หมู่ 5 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

 

EP.1 เข้าใจ อ.นาหว้า จ.นครพนม (ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร)

EP.2 เข้าถึง อ.นาหว้า จ นครพนม (ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร)

EP.3 พัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม (ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร)

(Visited 49 times, 1 visits today)