พช.นาทม : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้าน 8 ชนเผ่า ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณบ้าน 8 ชนเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนาท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลดิจิท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาทม : ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนาทม [...]
อ่านเพิ่มเติม