พช.นาทมติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 😊วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 😊นางสาวณิชาทิพย์ อุบลบาลไชยโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาทม พร้อมด้วยนางสาวขนิจฐา ชัยบิล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มดังกล่าว มีการรังสรรค์ผ้าลายพระราชทานให้มีสีสันที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่มีความสนใจได้เลือกซื้อผ้าลายพระราชทาน ไปตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่ เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยและสร้างการรับรู้การสวมใส่ผ้าไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 😊”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นลายผ้าที่ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงประทานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามเเบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น และยกระดับผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส 😊 ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love 😊โดยอำเภอนาทม ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอนาทม นำลวดลายผ้าพระราชทาน ไปรังสรรค์เป็นชิ้นงานผ่านเทคนิคการมัดหมี่ การทอผ้าฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มใช้เทคนิคในการมัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ย้อมด้วยคราม และสีธรรมชาติ จากไม้มงคลต่างๆ จนปัจจุบันทุกกลุ่มสามารถทอผ้าและเกิดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าผืนมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสำหรับการแปรรูปเป็นเครื่องแต่งกาย จำหน่ายในราคา 600 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทเส้นด้ายและเทคนิคการทอ โดยปัจจุบันมีการสั่งทอผ้าลายพระราชทานเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ทอผ้าลายพระราชทานดังกล่าว @นาทมกลมเกลียว 😊Change For Good😊 😊เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)