นายพันธ์ หมั่นหมาย

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาทวี 081-8227192

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา