วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางสาวจุฬารัตน์ ผาบสละ

เบอร์โทรศัพท์ : 054789228             E-mail : ipopba@gmail.com

ผลิตภัณฑ์ :

1. ย่ามแต่งผ้าปะต่อ

2. กางเกงแฟชั่น

3. กางเกงชาวเล

4. เสื้อพื้นเมืองหญิง

5. กางเกงแม้วเอวยืด

6. เสื้อพื้นเมืองชาย

7. เสื้อยืดสกรีน

8. กระเป๋าแต่งผ้าลายน้ำไหล

9. กางเกงขาตรงแต่งแถบเอว

10. กางเกงแม้วมัดเอว

(Visited 206 times, 1 visits today)