ผู้จัดการน้อย (นายอดิศักดิ์ จันทา) บ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้จัดการน้อย (นายอดิศักดิ์ จันทา) บ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นายอดิศักดิ์ จันทา

เบอร์โทรศัพท์ : 098-8073690

ผลิตภัณฑ์ :

มันแซบ

ปลาเส้นทอด

(Visited 62 times, 1 visits today)