กลุ่มแปรรูปเศษผ้า บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มแปรรูปเศษผ้า บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางสมคิด ติ๊บบุญศรี

เบอร์โทรศัพท์ : 089-2151332

ผลิตภัณฑ์ :

พรมเช็ดเท้า

(Visited 74 times, 1 visits today)