กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางทรรณ์ตวัน พรมกามินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 093-2094709

ผลิตภัณฑ์ :

1. พวงกุญเเจ

2. เสื้อสตรีคอจีน

3. เสื้อเชิ๊ตบุรุษ

(Visited 80 times, 1 visits today)