กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าหม้อห้อมบ้านหนองห้า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางทองเทียบ สีต๊ะสาร

เบอร์โทรศัพท์ : 0818813090

ผลิตภัณฑ์ :

1. เสื้อกระดุมจีน

2. เสื้อเชิ๊ตบุรุษ

3. เสื้อเชิ๊ตสตรี

4. ชุดเเซ็ก

5. ชุดเสื้อ กางเกง

6. กางเกงขายาว

7. ชุดเด็ก

(Visited 323 times, 1 visits today)