กลุ่มทำไม้กวาดบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มทำไม้กวาดบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม : นางวัชรี ยศอินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : 0653252563

ผลิตภัณฑ์ :

ไม้กวาดดอกหญ้า

(Visited 246 times, 1 visits today)