กลุ่มจักสานบ้านบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

กลุ่มจักสานบ้านบุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประธานกลุ่ม :  นายดวง ติ๊บถา

โทรศัพท์ : 0926656947

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม : เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักสานผสมผสานงานผ้า

(Visited 22 times, 1 visits today)