โครงสร้างหน่วยงาน

นางสาวสุรางคนา ภักดี

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

ว่าที่ร้อยตรี ดำรงค์ นุปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาน้อย และ ตำบลน้ำตก

นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลศรีษะเกษ

นายโตมร รัตน้ำหิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลเชียงของ และ ตำบลสถาน

นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลเบัวใหญ่ และ ตำบลสันทะ

(Visited 571 times, 1 visits today)