ประวัติความเป็นมา

          อำเภอนาน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากจังหวัดน่าน 60 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า “แขวงศรีษะเกษ” ชาวน่านเรียกกันว่า “บริเวณน่านใต้” ได้ยกแขวงศรีษะเกษขึ้นเป็น “อำเภอศรีษะเกษ” เมื่อปี พ.ศ. 2433  โดยมีขุนเกษตรศิริบาล เป็นนายอำเภอคนแรก  ต่อมาในปี 2442 ทางราชการเห็นว่าชื่ออำเภอไปพ้องกับชื่อจังหวัดศรีษะเกษจึงได้ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า “อำเภอนาน้อย”

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และอำท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนาน้อย ..." เมืองเสาดิน  ถิ่นมะขามหวาน  ตำนานดอยผาชู้   เชิดชูพระธาตุพลูแช่ "

 

(Visited 1,088 times, 2 visits today)