…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย จัดพิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธีระ แก้วมา นายอำเภอนาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ข้าราชการ​ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนาน้อย และประชาชน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
👉🏻วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
▶️กล่าวถวายราชสดุดีและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
▶️ ต่อยอดแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

📸ภาพ/ข่าว:สพอ.นาน้อย

(Visited 2 times, 1 visits today)