…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนาน้อย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อยและผู้นำชุมชนบ้านเปา จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

บ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 โดยกำหนดจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)