…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดำรงค์ นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วย นายศักดิ์ดุลย์ คำสิทธิ ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนนาน้อย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โดยมีพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564-2565 จำนวน 78 แปลง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จำนวน 258 แปลง

2.การจัดตั้งเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และการคัดเลือกเคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

3.ทิศทางการขับเคลื่อน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

4.การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

5.การกำหนดพื้นที่ Kick off จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการ “โคก หนอง นา พช.น่าน ร่วมใจสร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” อำเภอละ 1 แห่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)