…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมประชุมสร้างศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองอำเภอนาน้อย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดำรงค์ นุปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนาน้อย เข้าร่วมประชุมสร้างศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองอำเภอนาน้อย ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายธีระ แก้วมา นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)