…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายนพพร เรืองสว่าง  ตำแหน่ง นายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วย นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยมี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง พร้อมคณะ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยอำเภอนาน้อย มีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นายจรัส นันต๊ะขัน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
  2. นายสงวน โนทา บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
  3. นางลำครอง จาจี๋ บ้านนาดอย หมู่ที่ 10 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
(Visited 1 times, 1 visits today)