…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. การพิจารณาอนุมัติโครงการจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ
  2. การพิจารณาอนุมัติโครงการจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน1 โครงการ
(Visited 1 times, 1 visits today)