…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ดำเนินโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรม จัดตั้งศูนย์จัดการชุมชน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรม จัดตั้งศูนย์จัดการชุมชน กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ หอประชุมบ้านศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน และภาคีการพัฒนา จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)