…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน เพื่อร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงได้กรอบคู่อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล

ทั้งนี้ นายอำเภอนาน้อย ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนี้

  1. ขอให้นักศึกษาวิชาทหารพึงระลึกถึงความสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันกองทัพไทยด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปและแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

และประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)