…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 140 คน ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากกว่าเจ็ดร้อยปี ในการนี้ นายอำเภอนาน้อย ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติ และประชาชนสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 3 times, 1 visits today)