…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมครบรอบ 53 ปี และการจัดงานวัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย ประจำปี 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 7 times, 1 visits today)