…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… พช.นาน้อย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564 เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 5 times, 1 visits today)