…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย ดำเนินการ ณ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
(Visited 4 times, 1 visits today)