…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ร่วมให้ข้อมูลโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ต้นแบบ) เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการเรียนรู้และจัดกิจกรรม

วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายธาดา ธีระวาทิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 1 ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ต้นแบบ) เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม โดยให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมผู้นำชุมชน และองค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี นายศักดิ์ดุลย์ คำสิทธิ เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้ที่ต้นแบบตำบลน้ำตก ร่วมให้ข้อมูล
+3
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
6Pornpimon Intisak, Busaraporn Sritiyos และคนอื่นๆ อีก 4 คน
(Visited 4 times, 1 visits today)