…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… พช.นาน้อย ดำเนินการผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร พี่สอนน้อง ขยายผล “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

@นาน้อย >>พี่สอนน้อง ขยายผล “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”
วันนี้ (๙ กย.๖๔) นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมทีมงาน และผู้นำการเปลี่ยนแปลง(ตำบลพี่) ดำเนินการผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่ เมืองน้อง มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เครื่อข่ายในพื้นที่ และจนท.พัฒนาชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” โดยนำโก่งธนู มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ ในพื้นที่ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน >>แดนเสาดิน ถิ่นมะขามหวาน ตำนายดอยผาชู้ เชิดชูพระธาตุพลูแช่”

(Visited 6 times, 1 visits today)