…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.45 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเปา ดำเนินการ ณ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ทั้งนี้  การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

(Visited 5 times, 1 visits today)