…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด 19

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด 19 ณ หอประชุมบ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำชุมชนบ้านหนองเตา จำนวน 10 คน กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่กลุ่มเป้าหมาย การสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและร่วมปลูกผักสวนครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเตา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 9 times, 1 visits today)