…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI…พช.นาน้อย ร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล อำเภอนาน้อย

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโมเดล อำเภอนาน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และชุมชนอื่นๆ โดยมีนายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นายศักดิ์ดุล คำสิทธิ์ เจ้าของแปลง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อยและทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมให้การต้อนรับ เสนอข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ และพาเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่

(Visited 5 times, 1 visits today)