…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… พช.นาน้อย นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนางาน “พัฒนาทีมงาน สานพลังเครือข่าย มุ่งสู่เป้าหมาย Change for Good”

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย นำเสนอนวัตกรรมในการพัฒนางาน “พัฒนาทีมงาน สานพลังเครือข่าย มุ่งสู่เป้าหมาย Change for Good” ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยนวัตกรรมของอำเภอนาน้อย มุ่งการพัฒนาศักยภาพทีมงาน ภายใต้มิติ “งาน งบ ระบบ คน” มีการสร้างพลังเครือข่ายในพื้นที่ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

(Visited 4 times, 1 visits today)