…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… พช.นาน้อย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 9 times, 1 visits today)