…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… พช.นาน้อย ติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยิมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ในพื้นที่อำเภอนาน้อย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้ นางกรรณิกา ถาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยิมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ในพื้นที่อำเภอนาน้อย นำโดย นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
2. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านนาเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย
3. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านเปา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย
(Visited 2 times, 1 visits today)