…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

(Visited 5 times, 1 visits today)