…นาน้อยน่าอยู่ @ CDD NANOI… การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบสุดท้าย)

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายธงชัย ธนสถิตย์ พัฒนาการอำเภอนาน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ เข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 (รอบสุดท้าย) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรฯ

(Visited 8 times, 1 visits today)