@อำเภอนาน้อย@ พิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายบ้านหนองห้า หมู่ ๓ – บ้านทุ่งมงคล หมู่ ๖ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นางสาวศศิวิมล ยินดี พัฒนาการอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายบ้านหนองห้า หมู่ ๓ – บ้านทุ่งมงคล หมู่ ๖ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด

(Visited 119 times, 1 visits today)