@อำเภอนาน้อย@ พิธีเปิดตัว (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีษะเกษ โดย นางสาวศศิวิมล ยินดี พัฒนาการอำเภอนาน้อย กล่าวรายงาน และนายพเยาว์ ติ๊บบุญศรี ผู้ใหญ่บ้านก่อมก้อ นำประชาชนกล่าวคำตั้งปณิธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทั้งนี้ นายอำเภอนาน้อยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด ดังนี้
1.ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้า ถนนสายหนองห้า – ก่อมก้อ
2.เก็บขยะบริเวณข้างทาง ถนนถนนสายหนองห้า – ก่อมก้อ
3.ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณวัดหนองห้า

(Visited 48 times, 1 visits today)