พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในพื้นที่ตำบลหนองกง

📢จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในพื้นที่ตำบลหนองกง
🌈วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 น.
✨นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วยนางภัทรวดี มักขุนทด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองกง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
…..ในการนี้ ได้พบปะพูดคุยและเลือกชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกง จัดแสดงและจำหน่ายบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
……
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 14 times, 1 visits today)