พช.นางรอง ลงพื้นที่ประสานงานขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลนางรอง

📢บุรีรัมย์ – พช.นางรอง ลงพื้นที่ประสานงานขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลนางรอง

🌈วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
🕙เวลา 13.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
✨ นางปราณีต ชำนิจศิลป์พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วยนางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เข้าพบและประสานงานกับ นางผาสุก ประทุมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เพื่อการบูรณาการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบล การขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
……………….
📸ข่าวโดย สพอ.นางรอง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข…
เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#จังหวัดบุรีรัมย์
#กรมการพัฒนาชุมชน #cdd
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 10 times, 1 visits today)