พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

📢จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

🌈วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
☄️เวลา 15.00 น.
ณ ตลาดประชารัฐตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
✨ นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วยนางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
🧩 ซึ่ง ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมหนองตาไก้ ตำบลหนองกง จัดขึ้นทุกวันอังคาร บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง โดยจะมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกงและตำบลใกล้เคียง ร่วมนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย อาทิเช่นผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล ปลาสด อาหารแปรรูป ขนม เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนและราคาย่อมเยาว์
……
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 13 times, 1 visits today)