พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

📢จังหวัดบุรีรัมย์ -พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
🌈 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00 น.
ณ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลนางรอง
✨นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทดพัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
…..ได้ร่วมพิจารณาเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อไปประกอบอาชีพ จำนวน 37 ราย เป็นเงิน 215,000 บาท ซึ่งนำไปประกอบอาชีพทางการเกษตรและ ค้าขาย
……ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
……
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 7 times, 1 visits today)