พช.นางรอง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพวย

📢จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.นางรอง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพวย
🌈วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 11.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภอนางรอง พร้อมด้วยนางภัทรวดี มักขุนทด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
……โดยนายจำลอง สุขรินทร์ ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา ปี 2564 ได้บริหารจัดการ พื้นที่แปลงโคก หนอง นา จนได้มีผลผลิตออกสู่ตลาด และมีความประสงค์นำรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่แปลงบริจาคเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพวย จำนวน 22 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,000 บาท บริจาคเงินพัฒนาโรงเรียน เป็น จำนวนเงิน 20,000 บาท สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเมนูอาหารเยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน ไก่ทอด ขนมโดนัท 300 ชิ้นและไอศกรีม 1 ถังใหญ่
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี ข้าราชการบำนาญ (อดีตพัฒนาการอำเภอนางรอง) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
……………..
🔆นางรอง🔆 : เมืองโบราณนานเนา มะพร้าวเผา น้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวหน้า ขาหมูรสดี มีภาษานางรอง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#อาสาพัฒนา

(Visited 25 times, 1 visits today)