พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นายนิคม ดีด้วยชาติ ผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่

@พช.นางรอง….บุรีรัมย์ บำรุงสุข@
🌱🍀🍃
“ผู้นำต้องทำก่อน”
นางสาวสุนันท์ เธียรวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นายนิคม ดีด้วยชาติ ผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
….ที่บริหารจัดการพื้นที่บริเวณหลังบ้านในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัว
………………
ทีมข่าว :สพอ.นางรอง

(Visited 12 times, 1 visits today)