พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถนนหัก ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว นางล้วน พูนจะบวก แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสะอาด

@พช.นางรอง…บุรีรัมย์ บำรุงสุข@
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
🌱🍀บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง🌱🍀
…..นายสุรพันธ ์สุริยพันตรีพัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางภัทรวดี มักขุนทด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถนนหัก ลงพื้นที่
ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว นางล้วน พูนจะบวก แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งได้บริหารจัดการพื้นที่รอบบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
………………
ทีมข่าว:สพอ.นางรอง

(Visited 16 times, 1 visits today)