พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว ราษฎรบ้านโคกใหญ่

@พช.นางรอง…บุรีรัมย์ บำรุงสุข@
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลา 16.00 น.
🌱🍀บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง🌱🍀
…..นายสุรพันธ ์สุริยพันตรีพัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางสาวสุนันท์ เธียรวรรณ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่
ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว ราษฎรบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งได้บริหารจัดการพื้นที่รอบบ้านปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
………………
ทีมข่าว:สพอ.นางรอง

(Visited 5 times, 1 visits today)