ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง

นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี

พัฒนาการอำเภอนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

24/06/2563 14.11

พัฒนาการอำเภอนางรอง..มอบหมายให้นายทวีชัย บุญราศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเพื่อการศึกษาตำบลถนนหักแก่นักเรียน ในพื้นที่ตำบลถนนหัก

@พช.นางรอง….บุรีรัมย์ บำรุงสุข@ วันที่ 22 มิถุนาย [...]

24/06/2563 14.05

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองไทร ลงพื้นที่ติดตาม กลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกปอแดง ซึ่งได้รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์และทำเส้นหมี่โบราณ

@พช.นางรอง…บุรีรัมย์ บำรุงสุข@ วันที่ 16 มิถุนายน [...]

24/06/2563 14.04

พัฒนาการอำเภอนางรอง…พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่วัดใหม่เรไรทอง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

@พช.นางรอง..บุรีรัมย์บำรุงสุข @ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 [...]

24/06/2563 13.59

ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกว่าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

@พช.นางรอง..บุรีรัมย์บำรุงสุข @ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)