รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลด

รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ “การเอามื้อสามัคคี” กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สพอ.เฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงาน แผน-ผล การดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

ดาวน์โหลด