โครงสร้างบุคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายชาย กล่อมสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนีรนันท์ สีโน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลห้วยโก๋น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พ.อ.ท.นิรุธ สมสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลขุนน่าน

(Visited 976 times, 1 visits today)